BEKİR HALÎFE HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1558)

Dinî ilimleri tahsil ettikten sonra, Mahmud Çelebi Hazretlerinin halifele­rinden Hacı Halife Hazretleri’ne intisap etti. Şeyhi Hacı Halife Hazretleri'nin hac esnasında vefatı üzerine onun yerine geçti. İstanbul dışındaki zaviyesinde irşad hizmetlerini sürdürdü. Vakarlı, edepli, mütevazı ve sabırlı; insanlardan mümkün oldukça uzak yaşayan, kendi nefsini düzeltip, güzelliklerle süslemekle meşgul olan bir kişiy­di. 965 (m.1558) yılında vefat etti.