Başmakçılı Ahmed Dede Hazretleri

Afyon

Anadolu'nun manevî zenginliği olan velilerdendir. Hayatı hakkında fazla bilgiye rastlanmamıştır. Doğum ve vefat tarihleri belli değildir. Hangi asırda yaşadığı da bilinmemekte olup, Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yaşadığı tahmin edilmektedir. Türbesi, Afyonkarahisar ilinin Başmakçı ilçesindedir. İnsanlara Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını anlatmakla ömrünü geçi­ren Ahmed Dede Hazretleri, sağlığında Cuma namazlarını Kâbe’de kılarmış. Bir sohbet sırasında Başmakçı'nın ileri gelenleri, Ahmed Dede Hazretleri'ne: "Efendi Hazretleri, seni Cuma namazında göremiyorum. Cumaya gelmi­yorsun herhalde. Müslüman Cuma namazına gelmez mi?" diye suçlamada bu­lundular. Ahmed Dede Hazretleri: "Biz hiç namazımızı geçirmeyiz. Cumayı da mübarek yerlerde kılıyoruz" diyerek, durumu anlatmaya çalıştıysa da oradakilerden kimse anlamadı. Suçlamaları o derece ileri gitti ki, kaba ve çirkin sözlerle mübarek zatı itham etme derecesine vardılar. Bu duruma çok üzülen ve incinen Ahmed Dede Hazretleri, bir defa "Allah" dedikten sonra ruhunu teslim etti. Mevsim yazdı. Harman mevsimi idi. Çıkan yangın köyün harmanlarını bir anda kül etti. Büyük bir kuş sürüsünün Ahmed Dede'nin naaşı üzerinde uzun süre ötüşerek dolandıklarını sonra gözden kaybolduklarını ibretle ve deh­şetle bütün köylüler seyrettiler.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.