Bahaeddin bin Lütfullah Efendi Hazretleri

Edirne

(d.? / ö.1490)

İslam alimlerinden ve büyük velilerdendir. Adı Mevlana Bahaeddin b.Lütfullah'tır. Doğum tarihi bulunamamıştır. 895 (m.1490) yılında Edirne'de vefat etmiştir. Babası Şeyh Lütfullah Efendi, Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin halifelerindendir. Bu sebepten Bahaeddin Efendi, çocuk yaşta o büyük pirin elini öpme mutluluğuna erişti. Tacından birisini de o sırada küçük Bahaeddin'e hediye etti. O da bu tacı ömrünün sonuna kadar başından çıkarmadı. Eriştiği bü­tün dereceleri bu tacın tasarrufu olarak kabul etti. Zamanının bilinen ilimlerini tahsilden sonra, devrin meşhurlarından Hocazâde Muslihiddin Mustafa b.Yusuf Hazretleri'nin hizmetine girdi. Kısa zamanda derece kazanarak Hocazâde'nin ders vekili oldu. Sonra Balıkesir Medresesinde müderris oldu. Bundan sonra Bursa, Yıldırım Beyazıd Medrese­si müderrisi, bundan sonra da Fatih Sahn-ı Seman müderrisliğine getirildi. Son­ra müderris olarak tekrar Bursa'ya döndü. Bir ara medreseyi bırakıp Balıkesir'e gitti ve kendisini ibadete verdi. İkinci Bayezid tahta çıkınca Edirne'de büyük bir medrese yaptırdı. Bahaeddin Efendi'yi de bu medresenin başına getirdi. Hayatının sonuna kadar hem irşad hayatını, hem de medresede öğretimini sürdürdü. Rivayete göre Mevlana Bahaeddin Hazretleri, bir gün Edirne'de veliler­den birine rastladı. O zat Mevlana'ya: "Yolculuk zamanı yaklaştı. Ahirete göç etmek zamanı geldi. Devamlı ahiret hazırlığında bulunmalı değil mi?" dedi. O da: "Evet" diyerek başını sal­ladı. Bundan yedi gün sonra da vefat etti.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.