Âşık Efendi Hazretleri

Edirne

(d.? / ö.1567)

Edirne'de yaşamış büyük velilerdendir. Adı Musa veya Mehmed'dir. Büyük Veli İbrahim Gülşenî Hazretleri'nin halifesidir. Âşık Efendi adıyla meşhur olmuştur. Aslen Edirne yakınlarında bulunan Âhûr köyünde doğmuş­tur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Küçükpazar yakınındaki Şah Melik Zaviyesi'nde, şimdiki adıyla Hasan Sezai dergâhı’nda talebe yetiştirirken, 975 (m.1567) yılında vefat etmiş, aynı zaviyede defnedilmiştir. Âşık Efendi, bir müddet tahsilde bulunduktan sonra Yavuz Selim Han ile birlikte Mısır Seferi'ne katıldı. Bu sefer sırasında Mısır'da bulunan İbrahim Gülşenî Hazretleri ile buluştu. Kalbini tamamen ona bağladı. Bir müddet ken­dinden geçmiş bir halde Mısır'da dolaştı durdu. Daha sonra Edirne hacıları hac dönüşü Mısır'a uğradılar, İbrahim Gülşenî Hazretleri’nden Edirne'ye, halkı irşad için bir talebesini göndermesini istediler. O da Âşık Efendi'yi onlarla bir­likte irşad için Edirne'ye gönderdi. O da Edirne'ye gelip Hasan Sezai Dergâhı’na yerleşip irşada başladı. İbrahim Gülşenî Hazretleri, hayatta iken iki halifesini irşad için görevlendirdi. Bunlardan birisi, Edirne'ye görevlendirdiği Âşık Musa Efendi, diğeri de Diyarbakır'a gönderilen Sarı Saltuk Hazretleri'dir. Sarı Saltuk Hazretleri'ne "Sadık Efendi"de denirdi. Âşık Musa Efendi Hazretleri, İbrahim Gülşenî Hazretleri'nin vefatından sonra Edirne'de yirmi beş yıl boyunca talebe yetiştirdi. Vefat edince yerine Abdülkerim Efendi halife oldu. Sağlığında otuz talebesi ile Mısır üzerinden hacca gitti. Yolculuk sırasın­da çok çok kerametler görüldü. Bağlılarının ona olan inancı daha da güçlendi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.