Amasyalı Seydi Halife Hazretleri

Amasya

Anadolu'da yetişen meşhur velilerdendir. Adı, Şeyh Seyyidüddin Ali el-Halvetî'dir. Amasyalı olup doğum tarihi bilinmemektedir. 940 (m.1533) yılın­da Amasya'da vefat etmiştir. Gençliğinde gerekli ilimleri tahsil etti. Halvetiyye tarikatının büyüklerin­den Şeyh Habib-i Karamânî Hazretleri Amasya'ya gelmiş ve halkı irşada baş­lamıştı. Şeyh Seyyidüddin de aradığı mürşidi, yol göstericiyi bulmanın heye­canıyla dergâha koştu ve bu zata candan bağlandı. Bu bağlılık ve muhabbet se­bebiyle yüksek derecelere erişti. Habib-i Karamânî Hazretleri'nin baş halifesi oldu. Sonra da Seydi Halife unvanıyla anıldı. Seydi Halife Hazretleri, hocasının vefatından sonra onun yerine geçti. Kendisine bağlananları doğru yola davet edip onların tasavvuf alanında yük­selmelerine çalıştı. Vefatı sırasında yanında bulunan bir zat onu şöyle anlatmaktadır: "Ruhu bedenden ayrılmak üzere iken, Cennet-i A'lâ'da kendi yüksek makamını görüp, bir an önce oraya kavuşmak aşkı fazlalaştı. Allahü Teala'ya: "Ruhumu hemen kabzedip, geciktirmeden beni o yüce makama ulaştır" diye duada bulundu. Seydi Halife'ye gördükleri sorulduğunda: "Cennet-i A'lâ'da huriler ve gılmanlar bana makamımı gösterip, Allahü Teala'nın benim için hazırladıklarına davet ettiler. Onun için o tarafa yönel­dim" diye buyurdu ve hemen ruhunu teslim etti. Şeydi Halife Amasya'da, Mehmet Paşa imaretinin avlusunda, hocası Şeyh Habib-i Karamânî'nin yanına defnedildi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.