ALİ İDRİS EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1615)

Bu zat, Tırhalalıdır. Vezir-i A'zam Rüstem Paşa'nın Terzibaşı olan am­casının himayesinde büyümüştür. Amcası onu çok güzel yetiştirmiş, terzilik sanatını da öğretmiştir. Amcası, tasavvuf erbabını seven bir zat olduğundan bir yolculuk sıra­sında Ankara yakınlarından geçerken, Bayramiyye tarikatı ulularından Hüsam Efendi'nin ziyaretine gitti. Yanında yeğeni Ali'yi de götürdü. Hüsam Efendi, onu (Ali İdris'i) hizmetine kabul etti. Mesleği terzi olduğu için ona, terziler piri olan İdris Peygamber’in adı olan İdris adını verdi. Sülukünu tamamlayınca İstanbul'a geldi ve orada 60 yıl Bayramiyye ta­rikatı halifeliği yaptı. 1024 (m.1615) yılında vefat etti. Kabri Okmeydanı'nda tersaneye bakan cephesindedir. Ali İdris Efendi Hazretleri, İstanbul'da bir süre ticaretle de meşgul olup, çok zengin oldu. Sonra ticareti bıraktı. Hayattayken bazı âlimler ve sofilerin haksız suçlamalarına maruz kaldı.