Ahmed Rûmî Akhisarî (Saruhânî) Hazretleri

Manisa

(d.? / ö.1041)

Halvetiyye şeyhlerinin âlimlerinden bir zattır. Hicri 1041 yılında vefat etmiştir. Akhisar'da, Uzuntaş adıyla anılan kabristanda medfundur. Eserleri:

Mesâbih-i Şeriften seçme 100 kadar hadis-i şerifin şerh ve geniş açıkla­malarını içeren "Mecâlisü'l-Ebrar ve Mesâlikü'l-Ahyar."

Dekâyiku'l-Hakâyık.

Risâletü't-Taklid

Risale fi Zikri'l-Lisanve'l-Kalb

Duhaniyye

Riyâiyye

Şerh-i Dürr-i Yetim Mine't-Tecvid.

Eserlerin tamamı basılmıştır. Ebüssuud Tefsiri'ne Rum Suresi’nden Duhan Suresi'ne kadar "Tâlikat" yazmıştır.