Ahmed Remzi Dede Hazretleri

Kayseri

(d.? / ö.1944)

Kayseri Mevlevihanesi şeyhi olup, Süleyman Ataullah Efendinin oğlu­dur. Kayseri'de doğdu. Tahsilini Kayseri'de, Göncizâde Nuh Necati Efendi'de tamamladı. 1892 yılında İstanbul'a giderek, Yenikapı Mevlihanesi şeyhi Celaleddin Efendi'ye intisap etti. Bir yıl sonra Kayseri'ye döndü. Daha sonra Bursa idadîsi'ne öğretmen olarak tayin edildi. II. Meşrutiyet'in ilanından sonra Konya'ya gitti. Daha sonra Kütahya Mevlevihanesi'nde şeyh vekili olarak bulundu. 1913 yılında Halep Savası'nda Filistin cephesine hareket eden Mevlevi taburu ile önce Şam'a, daha sonra Me­dine'ye gitti. Şam'da bulunduğu sürede Emeviye Camii'nde Mesnevi-i Şerif okuttu. 1919 yılında Halep'in işgal edilmesi üzerine İstanbul'a döndü ve Üskü­dar Mevlevihanesi'ne şeyh tayin olundu. 1925 yılında tekkelerin kapatılmaları üzerine Üsküdar Selimağa Kütüp­hanesi baş memurluğuna tayin edildi. 1937 yılında istifa ederek Ankara'ya git­ti. Ankara'da bir süre Eski Eserler Kütüphanesi'nde müşavir olarak çalıştı. 1364 (m.1944) yılında Kayseri'de vefat etti. Cenazesi, Seyyid Bürhaneddin Tirmizî'nin türbesine defnedildi. Ahmed Remzi Dede, şiirle de meşgul oldu. Tasavvuf konularını içeren şiirleri, Hazine-i Fünûn, Mahfel, Tarih ve Edebiyat gibi zamanın bazı edebî mecmualarında yayımlandı.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.