Ahmed Nehri Efendi Hazretleri

Tekirdağ

(d.? / ö.1768)

Kadiri tarikatının İsmail Rûmî kolu şeylerindendir. Tekirdağlıdır. Miladî 1768 yılında memleketinde vefat etti. Kendi adıyla anılan dergâhta medfundur. Vahdet-i Vücud'dan bahseden bir eseri ve "İlahiyat" adında tasavvufa ait bir eseri bulunmaktadır,