Ahmed Lârendî (Karamani) Efendi Hazretleri

Edirne

(d.? / ö.1625)

Bu zat Lârendeli'dir. Dizdarzâde diye de meşhurdur. Dinî ilimleri tahsil ettikten sonra kırk akçe ile İstanbul Canbaziye Medresesi'ne müderris tayin edildi. 1004 yılında Diyarbakır'a maliye müfettişi oldu. Daha sonra Mahmud Üsküdarî Hazretleri'ne intisap etti. Hilafet aldıktan sonra irşad görevi ile İz­mir'e gitti. 1015 yılında Edirne'ye yerleşti ve bir tekke ile bir cami inşa ettire­rek irşad faaliyetlerini sürdürdü. Cuma günleri vaaz eder, perşembe günleri de Eski Cami'de zikir halkası kurardı. Tasavvufi irşad faaliyetleri yanında, Tefsir ve Hadis gibi dinî ilimler de okutmuştur. 1032 yılında Edirne'de vefat etti. Kendi zaviyesinin yanında defnedildi.