AHMED (GAVSÎ) DEDE HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1109)

Gelibolu Yazıcızâdeler ailesindendir. Tahsil ve sülukünu tamamladıktan sonra Galata Mevlevihanesi şeyhliğini üstlenmiştir. Nâyî Osman Dede'nin ka­yınpederidir. 1109 yılında vefat etmiştir. Arifane şiirlerini içeren bir tertip edilmiş divanı vardır.