Ahi Sinan Efendi Hazretleri

Denizli

(d.?/ö.?)

Denizli ilini süsleyen velilerdendir. On dördüncü asırda yaşadığı bilin­mektedir. Doğum ve ölüm tarihleri belli değildir. Cömertliğin ve misafirperverliğin timsali olan Ahi Evran Hazretleri'nin kurduğu Ahilik teşkilatının Denizli'deki kurucusudur. İyi bir tahsil gördüğü anlaşılan Ahi Sinan Efendi Hazretleri'nin Kırşehir'e gelip, Ahi Evran Hazretleri ile tanıştığı ve talebeleri arasına katıldığı anlaşılmaktadır. 1333'te Anadolu'yu bir baştan öbür başa geçen meşhur seyyah İbn-i Batuta, Denizli'ye geldiğinde, Ahi Sinan Hazretleri'nin tekkesine indi. Bir Ramazan ayıydı. Birlikte akşam namazını kıldıktan sonra iftarlarını yaptılar. O gece sabaha kadar sohbet edip, ibadet ve zikirle meşgul oldular. İbn-i Batuta "Seyahatnâme"sinde bu ahiler hakkında şöyle demektedir: "Memleketlerine gelen yabancıları karşılama, onlarla ilgilenme, yiyeceklerini, giyeceklerini, yatacaklarını sağlama, ihtiyaçlarını giderme, onların ahlaksız ve edepsizlerin ellerinden kurtarma, şu veya bu sebeple o yaramazlara katılanları yeryüzünden temizleme gibi konularda bunların eş ve örneklerine dünyanın hiçbir yerinde rastlamak mümkün değildir." Vefat tarihî bilinmeyen Ahi Sinan Efendi Hazretleri'nin kabri, De­nizli merkez Dereteke mevkiinde, şimdiki Ahi Sinan caddesi üzerinde, "Kocabay" iş hanının bulunduğu yerde idi. Ancak iş hanının yapımı sırasın­da inşaat sebebiyle 1968 yılında kaldırılmış olup, halen nerede olduğu tespit edilememiştir. Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.