ADLÎ HASAN EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1617)

Adlî Hasan Efendi Hazretleri, Sümbüliyye tarikatı şeyhlerindendir. Aslen İstipli'dir. Sülukünü tamamladıktan sonra Sümbülî dergâhı şeyhliğini yaptı. 1617 yılında vefat etti. Kabri adı geçen dergâhtadır. Eserleri:

Terğîbat (manzum).

Müretteb Dîvan. Her iki eser de basılmıştır. Arifane ilahîlerinden bir örnek aşağıdadır:

Levh-i dilden okuyan ilm-i ilâhîden sebak,

Zerrece yâdında kalmaz, mahvolup hep mâsebak.

Nur-i Hak kalbini münevver eylesin dirsen dilâ,

Ateş-i Tevhid ile gel, mâsivayı oda yak.