Abdurrahman Sultan Hazretleri

Afyon

(d.? / ö.?)

Horasan'da yetişip Anadolu'da yaşayan velilerden biridir. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Abdülkadir-i Geylânî Hazretleri'nin sohbetleriyle ke­male erdiği söylenmektedir. Anadolu'nun Türkler tarafından fethinden sonra memleketinden hicret ederek Afyon'un Başmakçı kasabasına yerleşmiştir. Burada insanlara Yüce Al­lah'ın emir ve yasaklarını tebliğ etti. Onların dünya ve ahiret saadetlerine ka­vuşmaları için gayret gösterdi. Hanımı Sultan Hatun da aynı türbe içerisinde yatmaktadır. Türbenin kenarından bağ ve bahçelere giden işlek bir yol geçmektedir. Abdurrahman Sul­tan Hazretleri, vefat ettikten sonra bu yoldan geçen birçok kimse, onu abdest alırken veya namaz kılarken görmüşlerdir. Yöre halkı onun manevî varlığı ile iftihar etmektedirler. Türbe halen ziyarete açıktır.

Yüce Allah sırlarını mukaddes ve mübarek kılsın.