Abdurrahman Erzincânî Efendi Hazretleri

Amasya

Bu zat, Şeyh Safiyyüddin Erdebîlî Hazretleri'nin halifelerindendir. Asıl memleketinden ayrılıp Anadolu'ya gelmiş, Amasya yakınlarında bir dağda uz­lete çekilmiş ve orada müridlerini terbiye etmiştir. Bir gün müridleri onu üzgün görmüşler, sebebini sorduklarında:"Bizim tarikatımızın mensupları şimdiye kadar geçmişlerinin yolun­dan ayrılmazlardı. Bu gün şeytan bu yola girdi" diye cevap vermiştir. Bir süre sonra Şeyh Haydar'ın sapık fikirler ortaya attığı haberi gelmiş. Rivayete göre bir gün dağda bulunan müridlerine: "Bu gün misafirlerimiz gelecek, hazırlıklı olun" demiş. Onlar da ikram edecek hiçbiri şey yok, diye telaşa düşmüşler. Bunu gören Abdürrahman Hazretleri dışarı çıkmış ve oradan geçen bir ceylan sürüsüne: "Misafirlerimize kendini feda edecek birisi yok mu?" demiş. Bunun üzerine biri ceylan ileri çıkmış. Onu kesip misafirlerine ikram etmişler."