Abdürrahim Karahisarî Efendi Hazretleri

Afyon

(d.? / ö.?)

Doğum tarihi ve hayatı hakkında yeterli bilgi bulunamayan Abdürrahim Efendi, Akşemseddin Hazretleri'nin talebelerinden ve halifelerindendir. Bu zat da, mürşidi Akşemseddin Hazretleri gibi İstanbul'un fethinde bulunmuş, sonra mürşidi ile birlikte Göynük İlçesine gitmiştir. Abdürrahim Efendi, zengin ve köklü bir aileden olup, 1483 yılında, bütün servetini ve kitaplarını Afyon'da yaptırdığı mescide vakfetmiştir. Türbesi, Afyonkarahisar'da, Kasımpaşa Camii'nin yanında bulun­maktadır. Veliliğinden başka şairliğiyle de tanınmış olup, "Münyetül Ebrâr ve Gunyetül Ahyâr", "Tercüme-i Kaside-i Bürde", "Risale fi Eşrâtıs Sâa", "Vahdetnâme'' gibi kıymetli eserleri bulunmaktadır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek, feyzini kat kat kılsın.