Abdullah Şemdînî Hazretleri

Hakkari

(d.? / ö.?)

Aslen Şemdinlili'dir. Nakşibendî tarikatı mensubudur. Önce Irak'ta med­resede ilim tahsil etti. Burada Halid Bağdadî Hazretleri ile arkadaş oldu. Onunla şöyle bir anlaşmaya vardılar: Hangisi kâmil bir mürşid bulursa aldığı fe­yizden diğerini istifade ettirecektir. Halid Bağdadî Hazretleri Hindistan'a kadar gelerek Abdullah Dehlevî Hazretleri'nin en gözde halifesi oldu ve sonra da Bağdat'a döndü. Şeyh Ab­dullah onu Bağdat'ta ziyaret etti. Ondaki manevî yüceliği görünce bir zamanlar arkadaş olduğu bu zata mürid olmak için tereddüt göstermedi ve intisabından sonra kısa sürede ilerlemeler kaydederek Halid Bağdadî Hazretleri'nin en göz­de yakını oldu. Daha sonra da halifesi olarak pek çok insan yetiştirdi. Vefatına kadar doğduğu yer olan Şemdinli'nin Nehri kasabasında yöre halkını irşad etti. Daha sonra Türkiye, Irak ve İran'dan birçok talebeleri oldu. Bu üç ülkede tekke ve zaviyeler yaptırarak, gayet düzensiz bir şekilde aşiret hayatı yaşayan çevre halkının ıslah olup toparlanmasında önemli tesirleri oldu. Nehri'de vefat edip orada defnolundu.