ABDÜLKERİM EFENDİ (İŞTİPLİ EMİR EFENDİ)

İstanbul

(d.? / ö.?)

Nureddinzâde halifelerinden Melâmî meşrep bir sofidir. Kabri, İstan­bul'un Kadırga semtindeki Sokullu Mehmed Paşa dergâhındadır. Manisa Çaşnıgir Kütüphanesi'nde "Risâletü'l-Hüdâ li Üli'l-İhtida" adında bir eseri bulunmaktadır. Ayrıca sofilerin devranının (zikir sırasında ayakta dönmeleri­nin) caiz olduğuna dair bir risale yazmıştır. Şiir kabiliyeti yüksek idi. "İştibî" mahlası ile yazdığı ilahîleri bulunmak­tadır.