Abdülfettah Veli Hazretleri

Kastamonu

(d.? / ö.?)

Kastamonu merkezinde, Nasrullah Camii yakınında bulunan ve tekkele­rin kapatılmasından önce Kadiri Dergâhı olarak kullanılan "Dârüşşifa" için­deki türbesinde medfundur. Kadiriyye şeyhi olduğu bilinen Abdülfettah-ı Veli Hazretleri'nin on üçüncü yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Türbesi içerisinde bulunan diğer kabirlerin de ondan sonra aynı dergâhta şeyhlik yapan zatlara ait olduğu tahmin edilmektedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.