ABDÜLFETTAH AKRİ EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1865)

Büyük veli, doğru yolu göstericilerin önderlerindendir. İrşada ehil olduğu gibi, fıkıh sahasında da derin ilmi vardır. Halid-i Bağdadî Hazretleri’nin tale­belerinin seçilmişlerindendir. Mürşidinin her zaman yanında bulunur, ondan hiç ayrılmazdı. Haram ve şüphelilerden sakınan, güzel ahlaklı, ilmi ile amel eden ve insanları doğru yola davet eden örnek bir insandı. Meşakkate çok katlanırdı. Hocası, en uzakta bulunan talebelerine ve en zor yerlere onu gönderirdi. Gittiği bütün yerlere yaya gidip gelirdi. Halid-i Bağdadî Hazretleri, İstanbul sultanına iki defa onu gönderdi. Bu yolculukları da yaya olarak yapmıştır. Genç yaşta hilafet alıp, hocalarının emirleri ile halka doğru yolu göster­mek için İstanbul'a geldi. Halid-i Bağdadî Hazretleri'nin ilminin derinliği, evliyalığının üstünlüğü dünyanın her tarafında biliniyordu. İstanbul halkı da on­dan yararlanmayı çok istediğinden, yüksek dereceli halifesi Abdülfettah-ı Akrî Hazretleri'ne koştular Çünkü bütün isteklilerin Bağdat'a kadar gitmesi müm­kün değildi. Abdülfettah Akrî Hazretleri, kalpleri saran zulmetin aydınlatıcısı, doğru yola susamışların hayat pınarı olmuştu. Uzun seneler İstanbul'da bu hizmetine devam etmiştir. Hocası Halid-i Bağdadî Hazretleri'nin vefatından otuz dokuz yıl sonra, sıkıntılarla dolu olan dünyadan 1281 (m.1865) yılında ebedi âleme göç etti. Kabri, Nuhkuyusu'nda, Zeynep Kamil Hastanesi'ne yüz elli metre kadar ileride, Bağlarbaşı'na doğrudur. Selimiye-Bağlarbaşı caddelerinin kesişti­ği köşedeki Şeyhülislam Arif Hikmet Bey'in kabristanındadır. Kabristan, demir parmaklıklarla çevrilidir.

Allah'ın rahmeti üzerine olsun.