ABDİ DEDE ABDULLAH EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.?)

Allah dostlarından bir zattır. Evliya Çelebi'nin "İstanbul Evliyaları" ara­sında saydığı on yedinci yüzyıl Mevlevi şeyhlerindendir. Kasımpaşa Mevlihanesi'nin de kurucusu olan Abdi Dede, tekkesine ilk defa gelen kimse­lere adı ile seslenerek: "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" dermiş. Evliya Çelebi, Abdi Dede Hazretleri'nden şöyle söz etmektedir: "IV. Murad Bursa gezisinden sonra İstanbul'a dönerken, Bozburun ta­raflarında şiddetli fırtınaya tutulurlar. Bindiği gemi batmak tehlikesi ile karşı karşıyadır. Tam bu sırada Abdi Dede geminin baş tarafında belirir. Elinde bir bahçe küreği vardır. Bu küreği denizin kabaran dalgalarına vurarak: "Üskün bi hakkıl melikil kuddûs" (Melik ve Kuddüs olan Allah hakkı için sakinleş) diye söylenir. Azgın deniz birden durgunlaşır, adeta süt limana döner." Abdi Dede Efendi Hazretleri, gayet güzel sülüs ve nesih yazı yazardı. Hat hocası Ressamzâde Mehmed Efendi idi. Talik yazıları ise, günümüze kadar ulaşmıştır. Kabri, Kasımpaşa Mevlevihanesi'nin kabristanındadır. Sağlığında bir aralık Galata Mevlevihanesi'nde de şeyhlik yaptığı rivayet olunmaktadır.

Yüce Allah sırrını takdis ve mübarek eylesin.