Abbas Mehdî Hazretleri

Erzurum

(d.? / ö.?)

Erzurum'un Mehdî Abbas Mahallesi'ne adını veren bu mübarek zatın, Saltukoğulları devrinde yaşadığı tahmin edilmektedir. Türbenin yakınında Abbas Mehdî'nin yaptırdığı bir de mescit bulun­makta olup, son yıllarda tamir edilmiştir. Türbede bulunan dört kabirden yalnız birinin kitabesi bulunmaktadır. Bu kabirde, Kağızmanî Medresesi'ni yaptıran Hacı Mehmed Efendi'nin torunu ve aynı zamanda medresenin ikini vakfedeni Ahmed Ağa yatmaktadır. Bu zat, 1262 (m.1845) yılında vefat etmiştir. Medrese ise günümüze kadar ula­şamamıştır.

Yüce Allah sırlarını mukaddes ve mübarek kılsın.