SEYYİD YAHYA EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.1711 / ö.1784)

İstanbul velilerindendir. Adı Yahya Efendi'dir. Seyyiddir. 1123 (m.1711) yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1198 (m.1784) yılında yine İstanbul'da vefat etti. Karacaahmed yakınında, Seyyid Muhammed Ensarî karşısında def­nedildi. Babası, ocak çavuşlarından idi. Kendisi de Ağa Kapısı kaleminde çalıştı. Baş halife olup, buradan emekli oldu. Aksaraylı Kâtip Mustafa Efendi'den hat dersi aldı. Tasavvuf dersini, büyük velilerden Mehmed Emin Tokadî Hazretleri'nden aldı. Babasının küçük yaşta iken vefat ettiğini, bundan sonra yetim ve fakir bir hayat sürdüğünü bizzat kendisi anlatır. Bir defasında Mehmed Emin Efendi ile birlikte yemek yediğini, hal ve hatırını sorduğunu; yetim ve fakir olduğunu, mürşidinin kendisiyle yakından ilgilendiğini ve bu sevincini annesine müjdeli bir haber şeklinde anlatır. Mehmed Emin Efendi'ye talip olduktan sonra defalarca evlerine kadar geldiğini, akşam yemeğini çoğu kere birlikte yediklerini, kendisine her zaman Reşahat kitabını okutup dinlediğini, bunu yetmiş seksen defa tekrarlamış ola­cağını, hatta eserin birçok bölümünü ezberlediğini yine kaydetmektedir. Seyyid Yahya Efendi Hazretleri, Mehmed Emin Tokadî Hazretleri'nden nakşi yolunu almış ve kendisinden hilafet almıştır. Kadiriyye yolunu ise, Bağ­dadî diye tanınan Muhammed Necib Üsküdarî Hazretleri'nden almıştır. Bu koldan hilafeti vardır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.