SELAM MUSTAFA EFENDİ HAZRETLERI-II

İstanbul

(d.? / ö.1585)

Zeyniyye tarikatı şeyhlerinden ve ariflerden bir zat olup, İzniklidir. Tah­silini ve sülukünu memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul'a gelerek Fatih ve Süleymaniye camileri kürsü şeyhliğinde, daha sonra Sultan Selim yakının­daki Şeyh Yavsi Dergâhı şeyhliğinde görev yapmıştır. 993 (m.1585) yılında vefat etmiş, Edirnekapı dışında bulunan Emir Buhari Tekkesi avlusuna defnedilmiştir. Eski kitabet tarzında yazılmış "Delâil-i Hûda" adında nazımsız bir eseri ile nazımlı "Hadis-i Erbaîn Şerhi" ve "Esmâ-i Hüsnâ Şerhi"ni açıklayan "Risâletü'r-Reşât fi Tahkîk-i Sebîli's-Sedâd" adında Türkçe bir eseri ve "Mevlid-i Şerif Manzumesi" vardır.

Yüce Allah sırrını takdis ve mübarek eylesin.