Ramazan Halife Hazretleri

Edirne

(d.? / ö.1520)

Edirne velilerindendir. Adı Ramazan Halife olup, doğum tarihi bilinme­mektedir. 926 (m.1520) yılında Edirne'de vefat etti. Ramazan Halife, usulüne göre zahir ilimlerini tahsilden sonra tasavvuf yoluna merak sarıp, Bayramiyye yolunu beğendi. Disiplinli bir hizmet ve riyazetten sonra bu yolda ilerleyip, yüksek mertebelere erişti. Ramazan Halife'nin birçok kerameti görüldü. İkinci Bâyezid Han döne­minde Edirne ve civarında büyük kuraklık ve kıtlık oldu. Topraklar susuzluk­tan çatladı. Susuzluktan bunalan halk bir kaç defa yağmur duasına çıktı. Fakat bir türlü yağmur yağmıyordu. Sonunda herkes tarafından iyi hali bilinen Ra­mazan Efendi ile yağmur duasına çıkmaya karar verdiler. Ramazan Halife, beldenin çocuklarını da cemaatle birlikte yanına alarak şehir dışına, bayram namazlarının kılındığı musallaya çıktı. Orada boyun büke­rek Yüce Allah'a dua ve niyazda bulundu. Daha dua yerinden dağılmadan gök­yüzünde bulutlar toplanmaya, yağmur yağmaya başladı. Susuzluktan yanlan toprak suya kandı. Her taraf yeşile büründü. Edirne halkı, hadiseden sonra Ramazan Efendi'nin büyüklüğünü daha iyi anladılar. Aralarında böyle büyük bir zat bulunduğu için Allah Teala'ya şük­rettiler.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.