Hacı Halil Efendi Hazretleri

Bolu

(d.? / ö.?)

Bu zat, Gerede-Selviler mahallesindeki türbesinde bulunmaktadır. Türbe, 1843 yılında moloz taştan yapılmış, sekiz köşeli, iki bölmeli ve kubbeli mamur bir türbedir. Türbe içerisinde iki sanduka bulunmaktadır. Padişah II. Mahmud'un kendi el yazıları ile Hacı Halil Efendi Hazretleri için yazdığı bir levha halen türbede asılı bulunmaktadır. Meşhur velilerden Geredeli Abdullah Efendi Hazretleri'nin, ilk önce Şeyh Hacı Halil Efendi Hazretleri'ne intisap ettiği, bu zatın vefatı üzerine Bolu'da Safi Amidî Boluvî Hazretleri'ne gelerek intisabını yenilediği kaydedilmektedir.