CİHANGİRİ HASAN BURHANEDDİN EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.?)

Ramazan Mahtî yolundan mücahid bir zat olup, Harput köylerinden, Parcıh'tandır. "Kad mâte mevlel arifi" terkibinin ve “öldü Hasan Efendi cennette de Cihangir” mısrasının delaleti olan, hicrî 1074 yılında İstanbul'da vefat ederek Cihangir Camii avlusuna defnedilmiştir. Halvetiyye tarikatının süluküna dair risalesi ve bazı ilahîleri vardır. Sülukü, Bursalı Yakup Fâni Hazretleri'ndendir. Yüksek menkıbeleri, Mustafa Naci Efendi tarafından yazılmıştır.

Yüce Allah ruhlarını takdis buyursun.