Ammâr-ı Yâser Efendi Hazretleri

Bitlis

(d.? / ö.1253)

Anadolu'nun manevî zenginliği olan velilerdendir. Bitlis'te doğup büyü­dü. Doğum tarihi belli değildir. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. İlim tahsili için Sühreverd şehrine gidip, Ebu Necib Sühreverdî'nin soh­betlerinde bulundu. Sonra da ona bağlandı. Daha sonra hocası ile birlikte Bağ­dat'a gitti. Tahsilini tamamladıktan sonra Bitlis'e yerleşip isteklilerine feyiz sunmaya başladı. Büyük velilerden Necmeddin-i Kübrâ Hazretleri, Ammar-ı Yaser Hazretleri'nin ders ve sohbetlerinde yetişti. Sonra da halifesi oldu. 650 (m.1253) yılında Bitlis'te vefat etti. Bir gün Ammâr-ı Yâser Hazretleri'ne rüyasında bir zat: "Yarın git meyhanedekilere vaaz ve nasihat eyle, onlara doğru yolu gös­ter" dedi. Ammâr-ı Yâser Hazretleri uyanıp, Yüce Allah'a istiğfar ve ibadetle meşgul olduğu sırada, talebelerinden biri gelerek: "Hocam, kürsünüzü bugün meyhaneye mi koyalım, yoksa yerinde mi kalsın?" diye sordu. Ammâr-ı Yâser Hazretleri, hayretle: "Evladım, bu sırrı nereden öğrendin?" diye sorunca talebesi: "Size tembih eden bize de söyledi" dedi. Sonra kürsü meyhaneye kuruldu. Hazret meyhanedekilere vaaz etmeye başladı. Onlara aşk şarabının hikmet ve keyfiyetini anlatınca, meyhanede bulunanlar tevbe ettiler. Bu sırada bir genç Ammâr-ı Yâser Hazretleri'ne: "Muhterem efendim! Allahü Teala'ya hamd ve şükür olsun ki, bize bu lütfü ihsan etti. Zira hal ehli bir zat, bir gün seni bulur, diye bana söylemişti" diye­rek Ammâr-ı Yâser Hazretleri'nin elini öptü. O anda Allahü Teala'nın aşkı ile: "Duanız kabul oldu" diyerek oracıkta ruhunu teslim etti. Şeyh Ammâr-ı Yâser Hazretleri, dergahından ayrılarak bir köye gidip ge­ri döndüğü sırada, talebelerinden biri, üzerine çöken vakar ve himmetten dolayı hocasının kendisine yaklaştığını anladı, Arkadaşlarına: "Haydi geliniz, efendimiz geliyor, onu karşılayalım" dedi. Onlar nereden bildiğini sorunca: "Onun vakarı üzerime çöktü" dedi. Arkadaşları bu cevaba alaylı bir şekilde güldüler. Ondaki ciddiliği görünce, denemek için yola çıktı­lar. Şehrin dışına çıkar çıkmaz, Ammâr-ı Yâser Hazretleri'nin bir at üzerinde kendilerine doğru geldiğini gördüler. Talebeler bu durum karşısında pişman olup tövbe ettiler.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.