Faydalı Bilgiler

  • Her kaIbin çarpıntısı, kendi eceIinin ayak sesidir.Bayezid Bestami

  • Nefsine dizgin vur ve bin! Aksi haIde o sana biner.AbdüIkadir-i GeyIani

  • Namaz kıImak yaInızca AIIah’tan korkan mü’minIere koIay geIir.İmam-ı GazaIi